Juryen har mottatt fem forslag på ny Sluppen bru og før jul vil vinneren bli kåret. Forslagene blir utstilt i Bytorget i Fylkeshuset i perioden mandag 1. desember til fredag 19. desember. Ta deg en tur og se på et av de viktigste samferdselstiltakene i Trondheim.

Anlegget skal prosjekteres og reguleres i løpet av 2015, og planen er å starte byggingen sommeren 2016. Dersom planlegging og bygging går som forutsatt, kan ny bru åpnes sommeren 2018.

Kilde Miljøpakken

Illustrasjon 1 Topologi, 2 Tango, 3 Pil & Bue, 4 Dobbeltdekker, 5 Pilgrimsbrua forslag Sluppen Bru. Illustrasjon 6 Topologi, 7 Pil & Bue, 8 Pilgrim, 9 Tangos forslag gang/sykkelvei