National Oilwell Varco (NOV) etablerte seg på Sluppen i 2011 og teller i dag 39 medarbeidere. NTNU og Hist er viktige rekrutteringsarenaer for NOV og selskapet bruker store ressurser på samarbeidet. NOV har en formell avtale med Hist og har tatt initiativet til et introduksjons- program innen brønn/boring. Selskapet er sponsor av START NTNU og den 24. oktober er NOV dagens bedrift under UKA.

Det er stor kamp om de gode hodene og da er det viktig med et godt fysisk arbeidsmiljø. Det være seg møteplasser hvor medarbeidere kan koble av med et slag sjakk eller en runde med Stiga Ishockey, men også møteplasser hvor nye ideer kan yngle.

NOV