Lysgården – det kommende nybygget på Sluppen fikk den 15.03.17 7 millioner kr. i støtte fra Enova til gode energitiltak. Enova skriver følgende om krav til støtte: “Støtte til energieffektive nybygg retter seg mot utbyggerne som strekker seg langt når det skal bygges nytt. De Som ønsker å gå foran og investere i innovasjon, og har et prosjekt som er et forbilde for andre. For å få støtte til energieffektive nybygg må prosjektet ha høy energiambisjon, det vil si utover forskriftskrav. Det må også ha et markedsmessig spredningspotensial”.