Selberg arkitekter på Sluppen legger stor vekt på miljøvennlig drift. Slikt blir lagt merke til, og nå er arkitektkontoret tildelt prisen “Årets miljøfyrtårn 2016”. Daglig leder Mette Putz trekker frem at samlokaliseringen med ViaNova og Aas Jakobsen som også er sertifiserte miljøfyrtårn har lettet miljøarbeidet til bedriften betraktelig. Videre sier hun at energieffektive kontorbygg med god tilgjengelighet for kollektivtransport og egen sykkelparkering er med å tilrettelegge for den miljøvennlige driften som selskapet ønsker.