Vi gratulerer Multiconsult på Sluppen som vinnere av Årets sykkelvennlige bedrift 2016! Dette er en konkurranse i regi av Miljøpakken som premierer bedrifter som har oppfylt visse krav i forhold til å tilrettelegge for at det skal være lettvint å sykle til og fra jobb. R. Kjeldsberg ønsker som utleier på Sluppen å fortsette å legge til rette for at våre gjester kan benytte sykkel som fremkomstmiddel, men da er vi avhengig av ytterligere hjelp fra Trondheim kommune slik at også veiene blir attraktive og trygge å sykle på. Blant annet er det vesentlig at Simenestunellen åpnes for trafikk igjen.