Rett før jul 2014 flyttet BaRe – et selskap i BAMA gruppen – inn i oppgraderte lokaler på Sluppen. Lokalene legger til rette for trivsel for medarbeiderne og en effektiv vareflyt. Beliggende på Sluppen kan kundene betjenes på en god og effektiv måte. Virksomheten til BaRe ligger i Sluppenveien 10 hvor R. Kjeldsberg flyttet til – med sin grossistvirksomhet – i 1969.