image007

Trondheim hadde ved utgangen av årets første kvartal 180 280 innbyggere. Nå har byen for første gang en befolkning på over 180 000.

I løpet av de  fire siste kvartalene har det blitt 3 107 flere innbyggere  i Trondheim. Omtrent halvparten av veksten kommer fra innvandring.

Arbeidsinnvandringen fra utlandet har vært betydelig i lang tid. De største gruppene kommer fra Polen, Sverige og Tyskland.

Fire av omlandskommunene vokser for tiden fortere enn Trondheim. Dette gjelder kommunene Skaun, Malvik, Midtre Gauldal og Melhus.

 

Befolkning og bolig