På FNs klimatoppmøte i Paris har 195 land blitt enige om en avtale om kutt i CO2-utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Trondheim har kortreist kunnskap hos Sintef og NTNU og i dag – 26. januar 2016 avholdes Enova konferansen med tema som Energismarte bygg og Grønn transport. På Sluppen – hvor Trondheim sentrum og hvor Campus strekker seg mot – kan vi sammen realisere et kollektivknutepunkt som vil være en sentral del av det grønne skiftet i Trondheim og Norge.