Usman Ijaz Dar fra Sweco har skrevet en interessant artikkel i VVS-forum om energiløsninger i fremtidens bygninger. Han ser spesielt på hvordan en kan etablere effektiv kjøling i bygg med lave oppvarmingsbehov. Utnyttelse av byggets termiske masse er her sentralt. Dette kan gjøres gjennom bruk av eksponert betong, men også gjennom bruk av nye materialer. Det forskes her på bruk av fasadeendringsmaterialer (PCM) som absorberer og fordeler overskuddsvarme etter behov. Nye materialer kan også brukes på vinduer for å regulere lys- og varmeinnslipp.

Artikkelen er illustrert med bilde fra Stålgården som med termoaktive dekker utnytter bygningens termiske masse.

Artikkel