Evry har signert leiekontrakt på leie av hele Sluppenvegen 17A og deler av Sluppenvegen 17B og innflytting er planlagt våren 2016. To hundre medarbeidere, som i dag har sitt tilhold på Tunga, skal flytte sammen med de tre hundre medarbeiderne som i dag har sitt tilhold på Sluppen. Kjeldsberg er godt fornøyd med Evry sitt valg av prosjekt for samlokalisering.

Evry i Trondheim har i dag sitt tilhold i de gamle lokalene til Novit/Fellesdata på Tunga og i Sluppenvegen 17A. I Sluppenvegen 17A er Evry i dag ca 300 ansatte og på Tunga er Evry ca 200 ansatte. De vel 200 ansatte på Tunga ser frem til å flytte inn i nye moderne lokaler når disse blir ferdigstilte, og bli samlokalisert med sine kollegaer på Sluppen.

Sluppenvegen 17A er et fleksibelt bygg og med iøynefallende arkitektur når en ankommer Trondheim fra sør. Sluppenvegen 17B vil ta igjen mye av det arkitektoniske uttrykket i 17A og vil bli et energiklasse A bygg og med termodekke som teknisk løsning. Termodekke vil gi et stabilt inneklima og miljøgevinst. Oss bekjent er det første gang det bygges et bygg i Norge som har termodekke. Byggene har arealløsninger som gjør at Evry sin organisasjon i Trondheim vil få en stor grad av fleksibilitet med hensyn til valg av kontorløsninger.

”På et stort solrikt område, vil en ny bydel, med store grøntarealer og nærhet til elva, vokse frem. Sluppen er allerede en viktig del av Kunnskapsaksen som forer både Trondheim, Norge og resten av verden med nye hoder. Samtidig skjer det en vesentlig forbedring av infrastrukturen i og til og fra bydelen. Ny Sluppen bru kommer i 2018, et kollektivknutepunkt er under planlegging og kanskje velger politikerne å prioritere at E6 legges i en kulvert. Vi er glade for at Evry blir med videre på reisen. Evry leverer fremtidsrettede løsninger og tar aktivt del i den teknologiske utvikling i samfunnet og særlig innen bank og finans” sier administrerende direktør i Kjeldsberg, Ole Petter Bjørseth i en kommentar.

Evry har stor tro på Sluppen som næringsområde tett på læringsmiljøene til NTNU og Sintef, og Sluppen som portalen til Kunnskapsaksen i Trondheim.