Når bygg- og anleggskonsernet Veidekke flytter inn i nye lokaler på Sluppen, kan de ansatte styre lyset og varmen på kontorplassen med mobilen.

– Vi har utviklet bygget sammen med Kjeldsberg, og vi bestemte oss for at det skal være et spektakulært og innovativt miljøbygg, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør.

Bygget heter Lysgården, og skal bygges på det familieeide eiendomsselskapet R. Kjeldsbergs eiendom på Sluppen. Veidekke-konsernet og R. Kjeldsberg skal eie halvparten hver av bygget.

De to samarbeider med Siemens, som utvikler løsninger som er helt nye. Lysgården blir blant annet bryterløst.

– Siemens mener det er en verdensnyhet. Bygget får sensorer over alt. Når ansatte tar med seg smarttelefonen og setter seg på arbeidsplassen, så kjenner bygget igjen dem. Du får den temperaturen og lysstyrken du ønsker. Kantina vil vite hvor mange som er i bygget, og tilpasse matproduksjonen etter hvor mange de antar kommer til lunsj, og dermed redusere matsvinnet. Bygget vet hvor folk har vært, og dermed hvor man må vaske. Etter hvert som man får data, kan man justere arealbehovet og effektivisere bruken av bygget, sier Brovold.

Lysgården skal bygges ved siden av Stålgården Nord. Bygget vil bli godt synlig fra E6. (Foto: Illustrasjon: HUS Arkitekter)

Lysgården skal bygges ved siden av Stålgården Nord. Bygget vil bli godt synlig fra E6. FOTO: ILLUSTRASJON: HUS ARKITEKTER

– Ikke som alle andre

Administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg sier de synes det er viktig å gjøre noe nytt hver gang de bygger et næringsbygg.

– Vi ønsker ikke å levere kontorbygg som alle andre. Vi vil levere noe ekstra i hvert prosjekt, når det gjelder løsninger og teknologi. Vi holder til i teknologihovedstaden, og det forplikter. Vi ønsker å ha forbildeprosjekter på Sluppen i forbindelse med søknader til Horisont 2020 og i nye program. Vi ønsker at folk skal komme på studietur til Trondheim for å se, sier Bjørseth.

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram, og det regnes som verdens største.

Lysgården skal også produsere strøm fra solcellepaneler, og byggeprosjektet får støtte fra Enova.

130 arbeidsplasser

Lysgården blir på 12 000 kvadratmeter over seks etasjer. Det blir mye glass i fasaden, og en stor glassgård blir sentral i bygget. Veidekke-konsernet og konsulentselskapet Sweco skal til sammen leie 70 prosent av Lysgården. Veidekke Entreprenør skal selv bygge sine nye lokaler, og bygget skal stå innflyttingsklart i juni 2019. Byggekontrakten er på 255 millioner kroner.

Administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg sier de vil levere noe ekstra i hvert byggeprosjekt, når det gjelder løsninger og teknologi.
Bygg- og anleggskonsernet som også består av utbyggeren Veidekke Eiendom og Veidekke Asfalt, og vil etter å ha vokst ut av dagens lokaler på Vegamot på Moholt samles igjen i ett bygg på Sluppen. Her skal Veidekke ha rundt 130 kontorarbeidsplasser.

– Vi hadde både eiendom, entreprenør og asfalt samlet på Vegamot. Men så flyttet Veidekke asfaltlaben til Trondheim og Sluppen. Entreprenøren fikk 100 nye medarbeidere da vi kjøpte deler av Reinertsen i 2015, og eiendom flyttet da til Sluppen. Nå ønsket vi å finne et prosjekt hvor vi kunne samles og gå inn på eiersiden, sier Brovold.

Veidekke-konsernet har til sammen 630 ansatte i Trøndelag. Forrige uke ble det kjent at Veidekke Entreprenør kjøper 80 prosent av Grande Entreprenør i Verdal.

Veidekke med samler virksomheten i Trøndelag i nybygg på Sluppen, som skal bygges av konsernets egen entreprenør, som ledes av Ståle Brovold i Trøndelag. (Foto: Morten Antonsen)

Veidekke med samler virksomheten i Trøndelag i nybygg på Sluppen, som skal bygges av konsernets egen entreprenør, som ledes av Ståle Brovold i Trøndelag. FOTO: MORTEN ANTONSEN

– Får leid ut hele bygget

R. Kjeldsbergs eiendom sør for Omkjøringsveien er 250 mål stor. I dag jobber rundt 3000 personer på Sluppen. 1500 av dem jobber i bygg som leies ut av R. Kjeldsberg. Lysgården er det første bygget som R. Kjeldsberg bygger sammen med andre, siden Kjeldsberg-gruppen var med på utviklingen av bydelen Nedre Elvehavn.

Bjørseth forteller at hele Lysgården er i ferd med å bli fylt opp med flere leietakere, men han kan ennå ikke si hvem som fyller de siste 30 prosentene av bygget, i tillegg til Sweco og Veidekke.

– Vi har nettopp sendt ut leiekontrakter som fyller Lysgården. Det er bedrifter som både har forsknings- og utviklingssamarbeid med NTNU og som rekrutterer fra NTNU. Vi har også sagt nei til en offentlig leietaker med 160 medarbeidere, sier Bjørseth.

Administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg sier de vil levere noe ekstra i hvert byggeprosjekt, når det gjelder løsninger og teknologi. (Foto: Morten Antonsen)

Administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg sier de vil levere noe ekstra i hvert byggeprosjekt, når det gjelder løsninger og teknologi. FOTO: MORTEN ANTONSEN

– Eldre må gjøres attraktive

Selv om det er mange ledige eldre kontorlokaler i Trondheim, har R. Kjeldsberg nesten ikke noe ledig.

– Vi har en utleiegrad på 93 prosent på vår bygningsmasse. Men man må løfte eksisterende bygningsmasse slik at den fremstår som ny når det gjelder teknisk infrastruktur. Man må gjøre en jobb med gamle bygg for å få dem til å fremstå som et alternativ for leietakere, sier Bjørseth.

Artikkel hentet fra Adressa 09.10.17