Formannskapet i Trondheim Kommune vedtok den 6. mai 2014 å bevilge 12 millioner kroner til å sluttføre de gjenstående tiltakene i Klæburuten.

Klæburuta er en hovedrute fra Midtbyen som går fra rundkjøringen ved Bakke bru over Bakklandet og videre i Klæbuveien, Sorgenfrivegen og Bratsbergvegen fram til Nidarvoll skole. Klæburuten er en del av infrastrukturen mellom Gløshaugen og teknologibedriftene på Sluppen, samt de attraktive boligområdene på Nedre Elvehavn, Møllenberg og Bakklandet.

Arbeidene med utbedring av Klæburuta er godt i gang. Det er tidligere etablert sykkelfelt fra Sorgenfri til Lerkendal. Det er også lagt heller som gjør det enklere å sykle i brosteinsgatene på Bakklandet. I det vedtatte handlingsprogrammet for Miljøpakken 2014 – 17 er Klæburuta en av åtte prioriterte hovedruter for sykkel. Den skal bygges i inneværende år.

Følgende tiltak gjenstår:

  • Sikring av kryssingen med Baard Iversens veg for gående og syklende
  • Sykkelfelt fra Gløshaugveien fram til Magnus den Godes gate.
  • Tilrettelegging for sykling på Bakklandet – i Vollabakken og fra krysset Nedre Bakklandet/Nygata fram til rundkjøringen ved Bakke bru.