I mer enn 140 år har Voith vært en viktig aktør innen områdene Hydro Power, Paper, Industrial Services og Power Transmission. Lokalisert i mer enn 50 land og med mer enn 42 000 ansatte, er Voith et av de største familieeide selskapene i Europa.

Voith Hydro er en verdensomspennende leverandør innen vannkraft, med mer enn 5 000 ansatte, og er representert i Norge gjennom Voith Hydro AS. Selskapet  har sterke fagmiljøer i Oslo og Trondheim med totalt 125 ansatte. I Trondheim arbeider 60 medarbeidere ved selskapets kontorer på Sluppen. I tillegg er det 7-8 montører som er ute hos kundene. Voith Hydro i Trondheim rekrutterer mange av sine medarbeidere fra HiST og NTNU.

Voith Hydro AS har ansvaret for å betjene spesielt det norske vannkraftmarkedet med nyanlegg, oppgraderinger, moderniseringer og service. Selskapet leverer komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl. alle typer turbiner, generatorer, kontroll- og apparatanlegg, turbinregulatorer, magnetiseringer, elektriske- og mekaniske hjelpesystemer, samt service på all elektro-mekanisk utrustning. Voith Hydro AS ble etablert i år 2000 og er et joint venture mellom Voith og Siemens, hvor Siemens eier 35 % av selskapet. Utgangspunktet for nåværende Voith Hydro AS var etableringen av Trondhjems Elektriske Bureau i 1885, som i 1908 ble kjøpt av Siemens Norge. Selskapet spiller en sentral rolle i modernisering og vedlikehold av norske kraftstasjoner.

Mange av aggregatene i Norge er opptil 90 år gamle og fortsatt operative. Voith moderniserer, oppgraderer og leverer nye for å øke ytelse basert på avansert teknologi.

Voith er opptatt av innovasjon og fornyelse slik at kundene får tilført det ypperste som kan leveres ved modernisering og nybygging av kraftstasjoner i Norge.

Voith