Arbeidet med mulighetsstudien for et attraktivt og velfungerende kollektivknutepunkt på Sluppen er i gang, og løsninger som inngår i studiet skal bidra til å koble by, teknologi og næring. Klikk deg inn på artikkelen for mer informasjon.

Mulighetsstudie