Som vi sier i Kjeldsberg; “Mulighetene ligger foran deg”. Alle alternativer må vurderes grundig før endelig beslutning fattes. Hele saken kan leses i Adressa, publisert den 17.09.16

Adressa Pluss