Den 06.06.17 skrev Adresseavisen om at det i løpet av året kommer det tre helt nye fabrikker på Sluppen, hvor to av dem har utspring fra NTNU-forskning. Både Seram Coatings og Crayonano leier lokaler av R. Kjeldsberg som er motoren i å utvikle Sluppen til et område for nyskaping og innovasjon. I tillegg til disse to NTNU-fabrikkene meldte Siemens for en måned siden at Trondheim blir konsernets base for utvikling av batterisystemer for båter. Dette mener Siemens vil skape flere titalls nye arbeidsplasser.

R. Kjeldsberg ønsker å legge til rette for at talentene og de gode ideene blir i Trondheim. Dette gjør de noe med ved å starte opp en inkubator for nye produksjonsbedrifter på Sluppen. Før året er omme håper de å ha 15 medlemmer på plass i inkubatoren.

Adressa 06.06.17 Adressa 07.07.17