Som en del av helhetlig konseptutvikling for Sluppenområdet, har Kjeldsberg og Trondos inngått et samarbeid om å videreutvikle området. Gjennom et eget eiendomsselskap skal det bygges boliger, butikker og servicesenter på deler av området.

Med mange store arbeidsplasser i området fra Sluppen og inn mot sentrum vil det i fremtiden være et stort behov for boliger i dette området. Fremtidige beboere på Sluppen vil ha svært gode kommunikasjoner til alle deler av Trondheim enten en velger å forflytte seg med bil, kollektivtransport, med sykkel eller til fots. Samtidig vil området ha flotte parkområder og ligge nært de store grøntområdene i Smidalen og Nidelvkorridoren.

Det er ikke bestemt hvordan boligområdet skal utformes, men en mulig løsning er vist på disse inspirasjonsbildene fra Danmark.

Bygger boliger på Sluppen Link Adresseavisen