I henhold til gjeldende reguleringsplan kan denne tomten bebygges med et kontorbygg på inntil 6 etasjer og med inntil 11 000 m2 BRA.

Bruken av denne tomten vil bli vurdert på nytt avhengig av hvilken løsning som velges for trafikken på E6 og Omkjøringsveien, herunder mulig kulvertløsning.

Infrastruktur 1