Sluppenveien 25 ble bygd i 2007. Det er et moderne kontorbygg med fleksible innredningsmuligheter, godt ventilasjonsanlegg, energiøkonomiske løsning og heis. Det er egen kantine i bygget.