Bygget  på eiendommen er oppført i 2 byggetrinn; i 1974 og 1978. Kontorene ble i perioden 2005-2010 rehabilitert til høy standard. Kjeldsberg kjøpte eiendommen fra Statkraft i 2011 og har rehabilitert bygget ytterligere.