Sluppenvegen 17b-c, også kalt Origo er under planlegging. Byggestart vil skje til høsten 2013 og prosjektet ferdigstilles i løpet av 2. kvartal 2015. Origo er andre byggetrinn i Sluppenvegen 17 og har klare arkitektoniske likheter med 17a. Bygget oppføres over 8 plan og har en grunnflate på ca 1 700 m2. I kjeller blir det parkering for biler og sykler. I etasjen over kommer byggets kantine, garderobeanlegg, felles møtesenter m.m. Sentralt får bygget et atrie som går over syv etasjer og omkranses av flotte lyse kontorlokaler.

Bygget er meget fleksibelt noe som gjør at etasjene enkelt kan inndeles i flere leieforhold av varierende størrelser. Fellesarealpåslaget er svært gunstig, kantine inkludert. Sluppenvegen 17b-c vil oppnå energiklasse A. ARC Arkitekter har tegnet bygget og NCC er totalentreprenør.