Langs Nidelva og opp mot Sluppen ligger Smidalen  som et skogkledd belte. Smidalen er den høyeste toppen (høyde 74 m) i det kuperte landskapet og friområdet mellom Nidarvoll og Nidelva. Her lå det også frem til 1985 hoppbakker i ulike størrelser. Den største bakken hadde en fartsbru, og det kunne hoppes bortimot 25 meter.

Turstiene i Smidalen blir i dag flittig benyttet av barnehagene og beboere i nærmiljøet så vel sommer som vinterstid, samt aktiviteter som KM i terrengløp for veteraner som fant sted 5. juni i år.

Deler av området har stort potensiale til å videreutvikles, samtidig som man bevarer turmulighetene i det grønne skogkledde belte.