Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøyskole og Adolf Øiens Fond har flyttet fra Moholt til Sluppen og funnet seg godt til rette i Kunnskapsaksen – noe som naturlig er. I Sluppenveien 23 finner dere blant andre professor Lars Fallan, daglig leder i stiftelsen Odd Arntzen og Torkel Ranum som er forretningsfører for Adolf Øiens Fond. Lars hadde sitt virke ved Trondheim Økonomiske Høgskole/Handelshøyskolen Trondheim i mange år, var en avholdt foreleser og er en anerkjent fagbokforfatter innen skatt og regnskap. Odd jobbet i mange år for at Trondheim skulle få en handelshøyskole og lyktes med det.