Den 1. juli kjøpte R. Kjeldsberg AS eiendommen Sluppenvegen 3. Hovedleietaker er Falck Redning AS. Andre leietakere er G4S, Mekonomen, Grande Frisør, Hjelp 24 og Helse Midt-Norge.

Kjeldsberg er allerede en betydelig eiendomsbesitter på Sluppen, med historie tilbake til Kjeldsbergs første etablering på Sluppen i 1967. I 2003 ble området Siemens Sør ervervet. I 2011 overtok Kjeldsberg eiendommene til Statkraft (tidligere Trondheim Energi), som blant annet omfatter naboeiendommen Sluppenveien 5-7.

Bakgrunnen for kjøpet av Sluppenvegen 3 er Kjeldsbergs ønske om å bidra til en langsiktig og helhetlig utvikling av hele Sluppenområdet.

Sluppenveien 3