Kjeldsberg har kontinuerlig fokus på å være et godt vertskap for våre leietakere. Vi tok initiativ til et møte hvor noen av våre leietakere samt representanter fra Statens vegvesen, Trondheim Kommune og AtB deltok.

Et nytt kollektivknutepunkt planlegges på Sluppen. Når kommer det og hvordan blir det seende ut var ett av spørsmålene. Dette spørsmålet og noen flere ble stilt og besvart.