image003Mandag 6. mai ble det klart at HiST får midler til nytt teknologibygg på revidert statsbudsjett for 2013.

Prosjektet har ligget klart hos Statsbygg siden 2003, byggesøknadene er godkjent, og det eneste som manglet var finansieringen. Tildelingen av midler betyr at HiST i.l.a. 2013 kan oppdatere prosjektet og planlegge byggestart.

Bygging av teknologibygget utløser en større utvikling av campus på Kalvskinnet og vil bidra til å heve kvaliteten i HiSTs utdanningstilbud. Teknologibygget vil styrke Kunnskapsaksen, Kalvskinnet – Sluppen.

HiST får midler til teknologibygg