Trondheim er preget av både gammel og ny kunnskap og de internasjonale kunnskapsmiljøene har samlet seg innenfor et avgrenset geografisk område som strekker seg fra Kalvskinnet til Sluppen. Her finner du Moser-ekteparet sin hjerneforskning på St.Olav og Institutt for elektronikk på NTNU, hvor Atmel har sitt utspring fra. Vi huser både Sintef,  Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon og Siemens sitt forskningssenter for Subsea.

Ved å etablere god infrastruktur i og til Kunnskapsaksen, gjennom å bygge fremtidsrettede laboratorier og boliger for de som ønsker å bo i gåavstand til stedet de jobber, vil Kunnskapsaksen utvikles til et internasjonalt kraftsentrum for mange fagområder. Kunnskapsaksen vil og skal tiltrekke seg ledende internasjonale lærerkrefter, forskere og studenter med ambisjoner. Sluppen vil være med på å både forme aksen og huse alle de som jobber og studerer der.

Link Adresseavisa
Kunnskapsaksen