Den 22.05.2017 lanserte Kjeldsberg Eiendom en delingstjeneste for elsykler på Sluppen – den første av sitt slag i Trondheim. Dette er et pilotprosjekt og et tilbud til alle våre leietakere. Tre sykler er plassert utenfor Stålgården, Sluppenvegen 17a. I tillegg kommer det tre utenfor Kraftbygget, Sluppenvegen 6. Elsykkel er definitivt ett av verktøyene som for alvor gjør det mulig for mange å parkere bilen. Men det er ikke bare derfor Kjeldsberg Eiendom velger å være den delen av næringslivet som går foran med nye løsninger. Vi satser på ny og klimavennlig teknologi fordi det på sikt vil gi Sluppen store konkurransefortrinn. Les mer om hva og hvorfor i artiklene nedenfor.

Adressa 27.05.2017 Trondheim24.no 23.05.2017