I september starter byggingen av Lysgården, som er et samarbeid mellom R. Kjeldsberg og Veidekke. Lys i kombinasjon med glass er sentralt for det 12.000 kvadratmeter store bygget som blir et naturlig blikkfang for alle som kjører E6. Prosjektet vil bruke “kortreist teknologi” fra NTNU-miljøet og Siemens for å gi brukerne en unik opplevelse. Her skal du oppleve at bygget kommuniserer med deg.

Nabobygget, Stålgården Nord, ble i 2015 tildelt Eiendomsprisen 2015 under den årvisse Midt-Norsk Eiendomskonferanse. R. Kjeldsberg har like store ambisjoner for Lysgården. Bygget får ekstreme kvaliteter når det gjelder arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger. Personalrestauranten blir spektakulær og vil gi besøkende en “wow-effekt”både når de ser fasaden av bygget generelt og når de kommer inn. Men viktigst, Lysgården er et bygg hvor folk vil trives på jobb. Det er det som teller.

Bygget oppføres i Sluppenvegen 19 som er grusplassen på nordsiden av Stålgården. Utbyggingen skjer i regi av Sluppenvegen 19 AS som eies av Veidekke Eiendom AS og R. Kjeldsberg AS. Veidekke Entreprenør AS vil være totalentreprenør. Arkitekt for prosjektet er HUS Arkitekter. Kontorbygget er på seks fulle etasjer og en mindre sokkel mot vest. Hver kontoretasje er på 1850 kvadratmeter brutto og har muligheter for varierte arbeidsplassløsninger tilpasset ethvert behov og fra 80 til 180 arbeidsplasser. Hovedtrapp og heis ligger sentralt i bygningskroppen og kan brukes av alle. Bygget skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM Excellent, og vil ha et energiforbruk på rundt 40 kilowattimer per kvadratmeter, betydelig lavere enn kravet til passivhus.

70 prosent av bygget er allerede utleid, og skal blant annet leies ut til Sweco, samt samle Veidekkes virksomhet i Trondheim. Lysgården har som mål å  sette standarden for fremtidens kontorbygg og skal stå ferdig mai 2019.