Multiconsult er i dag 185 ansatte i Trondheim og 1500 ansatte i Norge. Selskapet har en ambisjon om å doble omsetningen innen 2017. Det betyr at antall ansatte i Trondheim forventes å øke til 220 – 250 ansatte i 2017. NTNU er en viktig rekrutteringskilde for Multiconsult og virksomheten oppleves som en attraktiv arbeidsgiver for studentene fra NTNU og særlig for de studentene som søker utfordrende oppgaver. Multiconsult har arbeidet mye med strategien i det siste året og fokus er på kundeopplevd kvalitet og da er kommunikasjon i prosessen viktig.

I Trondheim skal Multiconsult samle sine ansatte i et nytt bygg på Sluppen i september 2014. Bygget blir et energiklasse A bygg og vil profilere selskapet på en god måte. Prosessen med flytting til nytt bygg gir også selskapet en mulighet til å tenke nytt i forhold til utforming av lokaler og arbeids-prosesser.

Multiconsult Trondheim