PL Campus

Regjeringen har gitt NTNU tillatelse til å selge hele Dragvoll-campusen for å finansiere deler av en ny campusløsning ved Gløshaugen.

Med en rykende fersk master i lomma har Amund Aarvelta fra Numedal tatt oppdraget som prosjektleder.  Amund er historiestudent fra Dragvoll og har stor respekt for prosessen han skal lose byen gjennom.

Til tross for sin unge alder (han er bare 26 år) har han tung politisk og administrativ erfaring fra studentdemokratiet på NTNU. Frem til 31. mars var han styreleder for Studentsamskipnaden i Trondheim.

Han har også vært leder av studenttinget ved NTNU samt fakultetstillitsrepresentant ved studentrådet HF. I mai leverte han masteroppgaven sin i historie om norsk EF-politikk på 1960-tallet.

Amund Aarvelta sin nye stilling griper direkte inn i diskusjonen om NTNU skal flytte hele aktiviteten på Dragvoll ned til Kalvskinnet/Øya/Lerkendal/Suppen.

Selv om campus er viktig, er det overordnede målet mye større;  å sørge for at Trondheim kommune når målsettingen sin om å bli en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.  Vi ønsker ham lykke til!

26 åring fikk krevende jobb