Politikerne i Trondheim Kommune viser handlekraft og prioriterer Sluppen bru. Byens verste flaskehals fjernes og det legges til rette for en god flyt i trafikkavviklingen. Ny Sluppen bru legger til rette for etableringen av et kollektivknutepunkt på Sluppen.

Artikkel Adressa