Mennesker skal komme fra hele Europa for å se på arkitekturen – og på samspillet mellom grønne lunger og boliger for både barn, ungdom og voksne.

Den nye byen kommer ikke plutselig. Den vokser seg inn i seg selv i ulikt tempo og er i stadig endring. Kjeldsberg mener at den nye byen formes på Sluppen.  På et stort solrikt område, med trafikken under seg vil en ny bydel, med store  grøntarealer og nærhet til elva, vokse frem. Sluppen er allerede en viktig del av kunnskapsaksen som forer både Trondheim, Norge og resten av verden med nye hoder, visjoner og mål for fremtiden.