Under planlegging og prosjektering av Sluppenvegen 17 B tar Kjeldsberg og totalentreprenør NCC Construction i bruk nye arbeidsmetoder for å effektivisere byggeprosessen.

En viktig forutsetning for metodikken er NCC Prosjektstudio, et stort samhandlingsrom hvor alle prosjektdeltakerne samles både til møter og arbeidsøkter. Dette gir mulighet for rask og effektiv kommunikasjon, felles planlegging og problemløsing, godt forankret eierskap og teamfølelse. Metoden for prosessorientert samarbeid betegnes VDC (Virtual Design and Construction) og innebærer utstrakt bruk av tredimensjonale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i planleggingsfasen og byggefasen. VDC innebærer også at entreprenørenes baser og formenn deltar i en digital byggeprosess før den fysiske byggingen.

Prosjektet og metodikken er omtalt på nettsidene til VVS Forum Building smart