Fagbladet Byggindustrien har en omtale av Stålgården nord i sin nettversjon. En større artikkel om bygget vil stå i Byggeindustrien nr 12.

 

Byggindustrien