Del denne siden:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Prosjekter

Etter et parallelloppdrag med tre arkitektfirma har Kjeldsberg valgt forslaget fra Pir II AS som grunnlag for videre utvikling for Sluppenvegen 23. Forslaget viser utbyggingspotensialet med et nybygg og en maksimal utnyttelse av tomta.

Bygget vil henge sammen med naboeiendommen Sluppenvegen 25 med mulighet for å etablere leieforhold som omfatter begge byggene. Kontorarealene får en effektiv planløsning rundt atrier som sikrer godt dagslys, uavhengig om det utformes med åpne løsninger eller kontorer. Planløsningene er tilpasset ulik størrelse på leieforholdene. Bygget vil ha servicefunksjoner på bakkeplan. I kjelleren vil det være parkering for biler og sykler samt garderober. Endelig utforming, størrelse eller type leietakere er ikke avklart.

Kontaktperson


Harald Bjørlykke

Prosjektdirektør
Telefon: 918 64 040
Mobil: 918 64 040
Send E-post