Heldagskonferanse i regi av Grønn Byggallianse ble gjennomført i Stålgården onsdag 13. april. Tittelen var “Riktig med en gang” og omhandlet riktig prosjektering, bygging og testing av tekniske anlegg i bygg med hovedfokus på miljøvennlige, bærekraftige og lønnsomme løsninger. Kortreist og bærekraftig underholdning ved studentkoret Pikestrøm fra energi- og miljøstudiet ved NTNU.

Byggalliansen