I 2010 besluttet toppledelsen i Siemens at selskapet skulle satse på Subsea kraftsystem og at forskning og utvikling skulle foregå på Sluppen i Trondheim.

Som en del av satsningen har Siemens investert over 100 millioner kroner i en trykktank. Trykktanken skal brukes til å utvikle løsninger for kraftforsyning til undervannsinstallasjoner. Siemens baserer utviklingen av teknologien på hundre års erfaring med distribusjon av kraft og flere tiårs erfaring med frekvensomformere. Laboratoriet på Sluppen har 19 rom hvor det testes med mindre beholdere.

Siemens håper på en pilot i 2016 og første leveranse i 2017. Installasjon på havbunnen er realistisk i 2018.

Artikkel TU