Nasjonal transportplan for 2018-2029 har lagt inn 1 mrd. til ny Sluppen bru. Dette viser stor vilje til å fornye transportårene i Trondheim, slik at byens innbyggere kan transporteres raskt og effektivt til sine arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. Sammen med et kollektivknutepunkt på Sluppen vil Trondheims trafikksituasjon møtes på en fremtidsrettet måte.

Adressa 05.04.2017