Torsdag 4. september ble Sluppen Cup`n arrangert for første gang og helt sikkert ikke siste gang. Det stilte 13 lag fra bedrifter som har sitt tilhold hos Kjeldsberg på Sluppen. Topp innsats over hele linjen og til slutt var det Norfresh som kunne heve pokalen over hodet etter en tett og spennende finale. Nidelv stod som teknisk arrangør og gjennomførte med bravur, mens Vegard bidro med sang og musikk på banketten.

Film Sluppencup 2014