Det er blitt gjennomført flere spennende frokostmøter på Sluppen den siste tiden. Sist ut var med Øystein R. Skiri i Disruptive Technologies. Med et stjernelag av ansatte, styre, investorer og partnere er teknologiselskapet spådd å være en av de som virkelig kan bli store innen Internet of Things. Selskapet utvikler helintegrerte sensorbrikker med svært lavt strømforbruk, og utforsker en rekke anvendelsesområder for teknologien. Hvordan de har kommet dit de er i dag, og hvor de sikter videre er noe av temaene som ble tatt opp under nettverksmøtet den 22. juni 2017.

SLUPPEN er en bydel i utvikling. Sluppen er også en del av Kunnskapsaksen, med bedrifter og institusjoner basert på
kunnskap og innovasjonsvilje. Gjennom Sluppen Extended ønsker R. Kjeldsberg å legge til rette for meningsutveksling og åpen dialog
– fordi deling av ideer, kompetanse og erfaringer bidrar til mer nyskaping og til flere suksesshistorier.

I løpet av året vil det bli arrangert flere frokostmøter og andre lignende arrangement, så følg med!