Adressa skulle teste hvilke rute fra Byåsen ved rundkjøringen på Byåsveien/Havstadveien hvor Esso Byåsen tidligere lå. Testen ble foretatt i morgenrushet med start kl. 08.00. Den ene bilen kjørte til Værnes via gamle Sluppen bru, mens den andre kjørte via den nye Strindheim tunellen.

Resultat? Det gikk 6 minutter raskere å kjøre via Sluppen bru!

Tenk når nye Sluppen bru og Byåsen tunellen er på plass.

Artikkel Adresseavisa