Stålgården er det foreløpig siste tilskuddet i fornyelsen av Sluppen. Bygget er det første bygget med termoaktive dekker i Norden og de tekniske systemene er utformet for å kunne tilpasse innemiljøet til brukerne. Det store og åpne atriumet i bygget gir mye dagslys til menneskene som har sitt daglige virke i bygget.

Adressa