Statkraft har signert leiekontrakt på to etasjer i annet byggetrinn i Origo prosjektet. Bygget vil ha en høy energi- og miljøprofil – noe som er helt i tråd med Statkraft sin virksomhet.

Pressemelding