Sense Offshore AS ligger litt bortgjemt til i R. Kjeldsberg sitt gamle hovedkontor på Sluppen. Selskapet er et innovativt teknologiselskap som utvikler bevegelsessensorer for overvåking av stigerør, brønnhoder og rørledninger innenfor olje- og gassindustri. Teknologien i Sense Offshore har utspring fra selskapet Thelma Biotel, et selskap som arbeider med avansert merketeknologi med hovedformål å spore og måle adferd hos fisk og andre marine arter. Sense og Thelma Biotel sine produkter bygger på over 35 år med teknologiutvikling fra NTNU og SINTEF.

Teknologien krever ekstremt strømgjerrige sensorer som pakkes inn i meget små enheter. Dette har Sense Offshore hatt som utgangspunkt og lykkes nå med å lage monitorerings-løsninger for kunder som 4Subsea, Fedem Technology og Statoil. Sensorene har suveren lang levetid med små batteripakker og med avansert datalagring åpner dette for effektive og pålitelige autonome sensorer.

Sense Offshores prosjekter er mangfoldige og tar alltid utgangspunkt i selskapets teknologiplattform når de går inn i et prosjekt. Sense har kompetente ansatte som er offensive og som begeistres av utfordrende oppgaver.

Sense sin visjon er;“ Vår begeistring i hverdagen – gir kunden nye muligheter“

Sense Offshore