“Alle veier fører til Roma” heter det seg. Mange sykkelruter fører deg også til Sluppen. Vedlagt følger en oversikt over de sykkelrutene som fører deg til Sluppen. Kjeldsberg har en dialog med Trondheim Kommune og Miljøpakken for at sykkelrutene blir enda bedre i forhold til sikkerhet og tilgjengelighet.

I 2014 ble Siemens kåret til Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass. Kanskje har det en betydning at det er mange sykkelruter som går forbi Sluppen. Siemens har dessuten gjort en stor jobb med å tilrettelegge for trygg og god sykkelparkering på jobb. Kjeldsberg har etablert innendørs sykkelparkering i fire av byggene på Sluppen. Her er det også en mulighet for spyling og vasking av syklene.

Art 1 Art 2