I mars flytter Myworkout AS inn i lokaler på Sluppen. Selskapet er stasjonert på NTNU Innovasjonssenter Gløshaugen hvor de forener kompetanse innen teknologi, medisin, markedsføring, kommersialisering og internasjonalisering. De er nå klare for å utvide, og valgte Sluppen som en base for videre produksjon.

Nettsiden myworkout.no viser effektiv og forskningsbasert treningsinstruksjon for trening hjemme, ute, treningssenter, reise og på jobb. Nettsiden er plattformuavhengig og utvikles i samarbeid med NTNU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.