Del denne siden:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Slide background

SLUPPENVEIEN 17BC.

Slide background

GODE HODER TENKER BEST I

INSPIRERENDE OMGIVELSER.

Slide background

SLUPPENVEIEN 17BC.

Slide background

KAMPEN OM DE BESTE TEKNOLOGI-

HODENE HAR ALDRI VÆRT HARDERE.

TRIVSEL OG PRODUKTIVITET

Trivsel er en forutsetning for produktivitet. Og på samme måte som vi vektlegger arkitektoniske detaljer og god design, legger vi til rette for miljøskapende aktiviteter for de som jobber i våre lokaler. Blant annet i form av konkurranser som Sluppencupen i fotball, og andre arrangement som våre leietakere inviteres med på.

LBO (mindre)nov_logo_300
MC logoevatic-logo_l_v2evry

GODE TEKNOLOGI-HODER TENKER BEST I INSPIRERENDE OMGIVELSER

Fremtidsorienterte kunnskapsmedarbeidere presterer best i lokaler som er tilpasset nye arbeidsmåter og ny organisering av arbeidsdagen. For eksempel er tilgang til multirom med flere funksjoner og sosiale soner for såvel formell som uformell aktivitet svært viktig for effektivitet og trivsel i prosjektbaserte kunnskapsorganisasjoner. I bydelen Sluppen, portalen inn til Trondheims kunnskapsakse, er Kjeldsberg Eiendom i ferd med å reise inspirerende forretningsbygg. Og potensielle leietakere inviteres til selv å være med og utforme arbeidsplassen på sine egne premisser. Flere store teknologibedrifter har allerede valgt å etablere seg på Sluppen, deriblant Evry, GE Oil & Gas, Statkraft, Cameron og National Oilwell Varco. Siemens befinner seg allerede i nabolaget, og kun en kjapp sykkeltur nærmere byen holder Sintef og NTNU Gløshaugen til. I løpet av få år vil Sluppen bli Trondheims mest moderne og fremtidsriktige bydel. Ikke bare for kunnskapsbedrifter på jakt etter tidsmessige lokaler og nærhet til NTNU og Sintef. Men også for mennesker som ønsker å bo i en bydel med velutviklet infrastruktur og mange grønne lunger.

KONTAKTPERSON

Ole Petter Bjørseth

Administrerende direktør
Telefon: 73 60 02 00
Mobil: 992 36 405
Send E-post

GJØR SOM DE ANDRE GODE HODENE. FLYTT TIL SLUPPEN.

message goes here if is a long message set in multiple lines

DET GODE VERTSKAP

Kanskje høres det ut som en uvesentlighet, men vi mener at hvordan en byggherre utfører sin vertskapsfunksjon, betyr mer for trivsel og effektivitet hos leietakerne enn de fleste tror. Derfor er vaktmestere som Paul Espen håndplukket og opplært til å sette leietakeren i fokus. Paul Espen