Kjeldsberg bygger Norges første kontorbygg med termoaktive dekker i Sluppenvegen 17B. Løsningen sikrer lave energikostnader og godt innemiljø.

Mer om termodekke