Del denne siden:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

2013

Nytt bygg for Multiconsult

Energiklasse A bygg ferdig i 2014

LES MER

2015

Stålgården Nord

Stålgården Nord fullføres med annet byggetrinn

LES MER

2020

Ny Sluppen bru

Ny sluppen bru står endelig ferdig

LES MER

2021

Smidalen – Trondheims ukjente dal

En levende bydelspark midt i Trondheim

LES MER

2021

De første leilighetene

1. byggetrinn er ferdig og det er klart for innflytting

LES MER

2021

Sluppenkvartalet

Sluppenkvartalet med apotek, dagligvare, helsetjeneste mv

LES MER

2022

Tunnel til Byåsen

Reisetiden til Sluppen fra Byåsen med buss reduseres med 2/3

LES MER

2027

Kollektivknutepunktet

Sluppen – ett av Trondheims tre kollektivknutepunkt

LES MER

2027

E6 legges i lokk

Støy og forurensning reduseres dramatisk med E6 i tunnel

LES MER